0

 Shipping 

Shipping

Flash Express

Day

~ 1-3 Business days

Shipping Fee

* Thailand only

Start 30 baht

Cambodia

~ 5-7 Business days

Depend on Distancing

*จัดส่งวันถัดไปหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดสุดสัปดาห์)

**ระยะเวลาการจัดส่งโดยประมาณนับจากวันจัดส่งไม่ใช่วันสั่งซื้อ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าในเว็บไซต์ ระบุเลขคำสั่งซื้อพร้อมเหตุผล แล้วคุณจะได้รับการติดต่อกลับเร็วที่สุด

01

ส่งสินค้าคืน

โปรดส่งสินค้าคืนตามข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่

02

เปลี่ยนสินค้า

เมื่อเราได้รับสินค้าแล้วจะแจ้งลูกค้ากลับทันที พร้อมดำเนินการเปลี่ยนสินค้าตามนโยบายของเรา

03

*ไม่รับเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้า *ยกเว้น* สินค้าที่มีข้อบกพร่องหรือชำรุดเท่านั้น

Copy of 1765(w) x 600(h).png

Subscribe
to our e-newsletters and get special offers

  • Facebook
  • Line
  • Instagram

©2020 by Josilins